×

پیام

بمنظور مشاهده این بخش، شما ابتدا باید از بخش خدمات آنلاین / تعیین سطح شفاهی / آنلاین وارد شوید و یکی از زمان های معین شده برای مصاحبه آنلاین را خریداری نمایید و سپس اجازه مشاهده این بخش را بدست خواهید آورد. از تلاش شما متشکریم / مدیریت آکادمی پلاس