1. پلاس آکادمی مبتکر برگزاری دوره های 1 تا 3 نفره خصوصی و 4 نفره نیمه خصوصی در واحد های خود می باشد.
  2. شما با انتخاب پکیج های 46 جلسه ای خصوصی از 30% تخفیف ویژه و با انتخاب پکیج های 16 جلسه ای از 10% تخفیف ویژه بهره مند می شوید.
  3. شماره ویژه رزرو پکیج های خصوصی پلاس: 02188854592

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now