از اهداف تشکیل این دپارتمان می‌توان به برنامه ریزی و توسعه و جذب منابع انسانی کارآمد و نیز ایجاد ساختارهای مناسب برای حفظ و تأمین نیازهای کارکنان، نام برد

موسسه زبان

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now