1- گواهی اشتغال به تحصیل فقط برای زبان آموزانی صادر خواهد شد که در ترم جاری در موسسه ثبت نام نموده اند.

2- ذکر نام سازمان و یا شرکتی که گواهی برایشان صادرمی شود الزمی است.

3-مراحل اخذ گواهی به  صورت زیر است:                 

  •  تکمیل فرم مخصوص درخواست گواهی اشتغال به تحصیل، در دفتر ثبت نام
  •  تایید مدیر واحد و ارسال به دفتر مرکزی
  •  تایید و صدور گواهی از طرف واحد فارغ التحصیلان، و ارسال به واحدها  

 

توجه : صدور و ارسال گواهی اشتغال به تحصیل به واحد مربوطه حداقل 10 روز کاری زمان خواهد برد.

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now