دپارتمان منابع انسانی و اداری آکادمی پلاس

• چشم انداز
نقش منابع انسانی و اهمیت روز افزون آن در فضای رقابتی دنیای امروز همواره مورد تاکید بوده است آنچه که منجر به کسب مزیت رقابتی در موسسات میشود نیروی با کیفیت ، خلاق و پویاست به همین منظور دپارتمان منابع انسانی آکادمی پلاس در راستای نیل به اهداف موسسه با به کارگیری و حفظ منابع انسانی مجرب ، متخصص و متعهد به منظور نقش آفرینی در آکادمی پلاس ایفای وظیفه می نماید.

 

• ماموریت
فراهم آوردن فرصت برابری استخدام برای افراد واجد شرایط به منظور انتخاب شایسته ترین نیروهای انسانی ،رفع هرگونه تبعیض و اطمینان از اتخاذ رویه عادلانه در فرآیند جذب متقاضیان استخدام ، کمک به رشد و پیشرفت کار آنان از طریق آموزشهای بدو خدمت و ضمن خدمت و توجه به شایستگی افراد برای انتصاب آنان در مشاغل مورد نیاز فعالیت در یک محیط کاری پویا ، ارج نهادن به تلاش انسانها و ایجاد روحیه مشارکت برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار از اهداف اصلی این دپارتمان می باشد.

 

• شرح وظایف

- تامین نیروی انسانی مورد نیاز و انجام کلیه امور اداری و پرسنلی کارکنان پلاس آکادمی
- انجام بررسی های کارشناسی و صدور احکام استخدامی کارکنان در حالت های مختلف
- کنترل حضور و غیاب کلیه کارکنان و ارائه صورتهای تحلیلی مورد نیاز و ارائه اطلاعات به مدیریت امور مالی برای پرداخت حقوق
- انجام ارزشیابی و ارزیابی های مختلف در پایان هر ماه
- تهیه و تنظیم آمارهای مختلف نیروی انسانی و ارائه اطلاعات لازم مورد درخواست هر دپارتمان
- انجام امور اداری مربوط به خدمات اداری متمرکز از جمله دبیرخانه مرکزی ، بایگانی مرکزی و مسائل گزینشی کارکنان
- برگزاری منظم جلسات
- تدوین و نظارت دقیق بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره به منظور حسن اجرای آن دپارتمان آموزش منابع انسانی در راستای توانمند سازی مدیران و کارمندان ، دوره های آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت را برگزار می کند که شامل :

 

1– آموزش های بدو خدمت

1-1 آشنا سازی با اهداف سازمانی آکادمی پلاس
1-2 آموزش کسب مهارتهای فنی و تخصصی مرتبط با شغل
1-3 آموزش مشتری مداری ( آداب و اصول معاشرت – پاسخگویی جامع تلفن – شناخت نیازهای زبان آموزان )
1-4 آموزش نرم افزار اختصاصی آکادمی پلاس

2– آموزش های ضمن خدمت

2-1 افزایش بهره وری و کارائی و ایجاد زمینه ارتقای شغلی کلیه کارکنان آکادمی پلاس
2-2 برگزاری جلسات مدیریتی
2-3 برگزاری کلاس های آموزشی رفتار سازمانی
2-4 آموزش اصول کار گروهی

 

• طرح ها و برنامه ها
- طرح توسعه منابع انسانی آکادمی پلاس
- طرح ساماندهی وظایف واگذار شده به پرسنل
- اجرای طرح پرورش پرسنل
- بازنگری بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرائی آکادمی پلاس
- استاندارد سازی آموزش پرسنل و استخدام
- ساماندهی ارزیابی عملکرد پرسنل آکادمی پلاس

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now