جهت صدور گواهي اشتغال به تحصيل، دانشجو درخواست خود را از طريق پرکردن فرم اعلام مي‌نمايند. دانشجویان مي‌توانند فرم درخواست گواهي را از دفا‌تر ثبت نام دريافت نمايند. دانشجویان درهر زمان و سطحي مي‌توانند درخواست گواهي اشتغال به تحصيل نمايند که دراين صورت گواهي جهت ارائه به ارگان و يا سازمان درخواستي با ذکر اطلاعات تاريخ و ترم هاي گذرانده شده تنظيم مي‌شود.

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now