به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی آموزشی، دپارتمان تحقیق و توسعه آموزشی به عنوان یکی از دپارتمان‌های زیر مجموعه دپارتمان آموزش، وظایف کلان آموزشی از جمله توسعه مواد آموزشی و نیز توسعه آموزشی اساتید، کارشناسان و مدیران را عهده دار است.

این دپارتمان پس از نیاز سنجی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهترین و مناسب‌تریت مواد آموزشی مورد نیازموسسه زبان پلاس را فراهم می‌آورد و در بخش توسعه آموزشی، پس از تعریف طرح آموزشی، وظیفه تعریف پروژه، روش‌های اجرا و زمان‌بندی آن را بر عهده می‌گیرد.

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now