واحد کنترل کیفیت آکادمی زبان پلاس در راستای سیاست کنترل آموزشی مستمر این آکادمی فعالیت می‏کند. علاوه بر کنترل آموزشی واحدهای آکادمی پلاس، واحد کنترل کیفیت همچنین عهده دار ارتقا کیفیت تدریس و عملکرد اساتید نیز هست.

 

اصلی ترین وظیفه کنترل کیفیت در آکادمی زبان پلاس observe (مشاهده) کلیه کلاس‏ها، دادن بازخورد به اساتید و پیگیری روند ارتقا کیفی اساتید و حفظ استانداردهای بین المللی روش تدریس در تمام واحدهای آکادمی پلاس است.

 

 

کلیه کلاس های آکادمی همچنین توسط مدیران و کارشناسان واحدها observe می شوند. واحد کنترل کیفیت ضمن مقایسه نتایج observe مدیران واحدها با آنچه توسط خود واحد کنترل کیفیت مشاهده می شود، اقداماتی هم برای یکدست شدن فرایند و شیوه های observation و نیز اصول دادن بازخورد به اساتید انجام می دهد. این اقدامات در نهایت منجر به یکدست شدن و تطابق شیوه های تدریس در آکادمی زبان پلاس با استانداردهای جهانی شده است.

سایر اقدامات واحد کنترل کیفیت در جهت کنترل و ارتقا مداوم کیفیت آموزشی، طراحی و برگزاری کارگاه های آموزشی برای اساتید پلاس، بر اساس نتایج و گزارش های observation است. جلسات و کارگاه ها نیز با حضور مدیران و کارشناسان برگزار می شود تا شیوه های observation و دادن بازخورد مرور شده و استانداردهای جهانی پیرامون observation و بازخورد نیز در جهت ارتقا کیفی در آکادمی پلاس جاری باشد.

 

 

 

مشاوره آنلاین ثبت نام
Call Now