شما کاربران و زبان آموزان گرامی به منظور سهولت در زمان می توانید از این منوی زیر و اتصال به پورتال، تعیین سطح خود را رزرو نمایید. تنها با پرداخت 8000 تومان بجای 10000 تومان در تعیین سطح حضوری طبق تاریخ مقرر در محل واحد مورد نظر حضور رسانده و در آزمون تعیین سطح خود شرکت نمایید. به منظور شرکت در تعیین سطح آنلاین تنها کافیست نام واحد مورد نظر خود را انتخاب و لیست زمان ها را ملاحظه نمایید.