کارگاه‌های رایگان زبان

آكادمى زبان پلاس قصد دارد به زودى كارگاه‌هاى آموزشى كاربردى رایگان براى زبان آموزان پلاس آكادمى برگزار نمايد.

زبان آموزان آكادمى پلاس مى‌توانند در انتهاى هر ترم ١٤ يا ٢٠ جلسه‌ای که در پلاس آکادمی می‌گذرانند، در كارگاه رايگان ٢ جلسه‌ای شركت كنند. محتواى اين جلسات مرتبط با مطالب آموزشى همان مقطع بوده و با محوریت مكالمه، فيلم و یا ساير زمينه‌هاى كاربردى خواهد بود. جزييات نحوه حضور در اين كارگاه‌هاى رايگان و موضوعات آن متعاقباً به اطلاع زبان آموزان آكادمى زبان پلاس خواهد رسيد