PLUS STORE

از این به بعد شما با مراجعه به لینک فروشگاه کتاب ها و سیلاب هایی را که اساتید ...

خدمتی دیگر برای زبان آموزان آکادمی پلاس و کلیه زبان آموزان تهرانی عزیز، از این به بعد شما با مراجعه به لینک فروشگاه کتاب ها و سیلاب هایی را که اساتید در این آکادمی تدریس می نمایند را خریداری نمایید. البته بمنظور تشویق شما زبان آموزان گرامی ، مدیریت فروشگاه تصمیم گرفته تا در صورتیکه شما از این فروشگاه اقدام به خرید کتاب نمایید، تمامی کتاب ها با پنج درصد تخفیف به شما عزیزان ارائه می گردد