شعبه جنت آباد اکادمی زبان پلاس

همانطور که از گذشته وعده کرده بودیم، واحد جنت آباد افتتاح گردید ... هشتمین واحد آکادمی زبان پلاس در منطقه جنت آباد افتتاح شد . امید است با راه اندازی این شعبه زبان اموزان گرامی بتوانند از تمامی امکانات استفاده
کرده و دغدغه جز یادگیری زبان نداشته باشند جنت آباد جنوبی، میدان چهار باغ ،بلوار چها رباغ شرقی، پلاک 67 - تلفن:44416696