آزمون‌هاى آزمايشى (Mock) آيلتس

آكادمى زبان پلاس آزمون هاى آزمايشى (mock) آيلتس (IELTS) را با ارایه کارنامه تحلیلی و مشاوره رایگان برگزار می‌کند.

آزمون ماک آيلتس پلاس آكادمى در سالن اختصاصى آكادمى زبان پلاس در محل دفتر مركزى پلاس و در تاریخ‌های ۲۳ و ۲۴ شهریور ۹۶ برگزار می‌شود.
براى ثبت نام و اطلاع از جزييات بيشتر با شماره تلفن ٨٨٨٥٤٠٤٩ تماس بگيريد


شماره آزمون تاریح برگزاری آزمون writing & speeking parts اعلام نتایج و ارسال کارنامه
01 23 شهریور 1396 24 شهریور 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 28 شهریور از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 30 شهریور از طریق ایمیل یا تلگرام
02 13 مهر 1396 14 مهر 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 18 مهر از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 20 مهر از طریق ایمیل یا تلگرام
03 11 آبان 1396 12 آبان 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 15 آبان از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 18 آبان از طریق ایمیل یا تلگرام
04 9 آذر 1396 10 آذر 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 13 آذر از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 16 آذر از طریق ایمیل یا تلگرام
05 7 دی 1396 9 دی 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 12 دی از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 15 دی از طریق ایمیل یا تلگرام
06 5 بهمن 1396 6 بهمن 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 10 بهمن از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 13 بهمن از طریق ایمیل یا تلگرام
07 3 اسفند 1396 4 اسفند 1396 قسمت speeking testقسمت کتبی آزمون اعلام نتایج تا 8 اسفند از طریق ایمیل یا تلگرامارسال کارنامه تا 11 اسفند از طریق ایمیل یا تلگرام
ارسال مدرک و اعطا کارنامه