مراحل جذب مدرس

براى همكارى با آكادمى زبان پلاس، مى‌توانيد به بخش همكارى با ما برويد و از طريق فرم آنلاين رزومه و

براى همكارى با آكادمى زبان پلاس، مى‌توانيد به بخش همكارى با ما برويد و از طريق فرم آنلاين رزومه و اطلاعات تماس خود را براى ما ارسال كنيد براى همكارى با آكادمى زبان پلاس، مى‌توانيد به بخش همكارى با ما برويد و از طريق فرم آنلاين رزومه و اطلاعات تماس خود را براى ما ارسال كنيد.
همكاران ما در واحد جذب و تربيت مدرس آكادمى زبان پلاس با مطالعه رزومه شما جهت دعوت براى مصاحبه اوليه با شما تماس مى‌گيرند. در صورت موفقيت در مصاحبه، هماهنگى‌هاى لازم براى انجام يک جلسه تدریس آزمایشی (demo) به عمل می‌آيد که پس از موفقیت در آن و انجام چند آبزرویشن از کلاس‌های پلاس آكادمى و نیز یک جلسه توجیهی جهت آشنایی بیشتر با شرایط کلاس‌ها و کار در پلاس آکادمی، در یکی از واحدهای ما در سرتاسر تهران مشغول به تدریس خواهید شد.
در صورتی که با وجود تسلط بر زبان انگلیسی اما سابقه تدریس زبان انگلیسی نداشته باشید و یا در هر کدام از مراحل مصاحبه و یا جلسه تدریس آزمایشی نتوانید تسلط خود به مهارت‌های تدریس را نشان دهید، ضمن گرفتن بازخورد آموزشی از کارشناسان پلاس آکادمی، از شما دعوت خواهد شد تا در دوره‌های تربیت مدرس ما (TTC) شرکت کنید.