• کارگاه آموزشی آنلاین | Writing Task 2 | تاریخ : 1399/01/12| الی 1399/01/16 ساعت : 10تا 14

  ثبت نام در کارگاه آموزشی آنلاین

  نام دوره : Writing Task 2
  مکان برگزاری : هر جا که راحتید
  تاریخ شروع برگزاری : 12 فروردین ماه 1399
  تاریخ اتمام برگزاری : 16 فروردین ماه 1399
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید :پژمان زینعلی
  شماره تماس : 09036782335
  تعداد مجاز : 30
  هزینه شرکت : 2800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد
 • کارگاه آموزشی آنلاین | Listening Skill | تاریخ : 1399/01/12| الی 1399/01/16 ساعت : 10تا 14

  ثبت نام در کارگاه آموزشی آنلاین

  نام دوره : Listening Skill
  مکان برگزاری : هر جا که راحتید
  تاریخ شروع برگزاری : 12 فروردین ماه 1399
  تاریخ اتمام برگزاری : 16 فروردین ماه 1399
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید :سید مجتبی یوسفی
  شماره تماس : 09036782335
  تعداد مجاز : 30
  هزینه شرکت : 2800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد