• ثبت نام در آزمون | IELTS MOCK. | تاریخ : 1398/12/16| ساعت : 10 تا 14

  ثبت نام در آزمون آیلتس ماک

   دوره : شصتم 
  مکان برگزاری : مرکز تخصصی آیلتس آکادمی
  تاریخ برگزاری :    16 اسفند ماه 1398
  ساعت برگزاری : 10 الی 14
  اساتید : دکتر ایروانی
  شماره تماس : 44386845
  تعداد مجاز : 16
  هزینه شرکت : 1800000 ریال
  استرداد هزینه : مقدور نمی باشد