واحد قلهک: شریعتی، بالاتر از قلهک نبش خیابان دولت پلاک 1585
تلفن: 26604088- 26604077