واحد کرج : کرج ، عظیمیه ، میدان گلستان ، خیابان 6 غربی ، پلاک 13 
تلفن:3-32568401-026