واحد کنترل کیفیت آکادمی زبان پلاس در راستای سیاست کنترل آموزشی مستمر این آکادمی فعالیت می‏کند. علاوه بر کنترل آموزشی واحدهای آکادمی پلاس، واحد کنترل کیفیت همچنین عهده ‏دار ارتقا کیفیت تدریس و عملکرد اساتید نیز هست.

 

اصلی‏ترین وظیفه کنترل کیفیت در آکادمی زبان پلاس آبزرو (مشاهده) کلیه کلاس‏ها، دادن بازخورد به اساتید و پیگیری روند ارتقا کیفی اساتید و حفظ استانداردهای بین‏المللی روش تدریس در تمام واحدهای آکادمی پلاس است.

 

 

کلیه کلاس‏های آکادمی همچنین توسط مدیران و کارشناسان واحدها آبزرو می‏شوند. واحد کنترل کیفیت ضمن مقایسه نتایج آبزروهای مدیران واحدها با آنچه توسط خود واحد کنترل کیفیت مشاهده می‏شود، اقداماتی هم برای یکدست شدن فرایند و شیوه ‏های آبزرویشن و نیز اصول دادن بازخورد به اساتید انجام می‏دهد. این اقدامات در نهایت منجر به یکدست شدن شیوه‏های تدریس و تطابق شیوه‏های تدریس در آکادمی زبان پلاس با استانداردهای جهانی شده است.

سایر اقدامات واحد کنترل کیفیت در جهت کنترل و ارتقا مداوم کیفیت آموزشی، طراحی و برگزاری کارگاه‏های آموزشی برای اساتید پلاس، بر اساس نتایج و گزارش‏های آبزرویشن است. جلسات و کارگاه‏هایی نیز با حضور مدیران و کارشناسان برگزار می‏شود تا شیوه‏های آبزرویشن و دادن بازخورد مرور شده و استانداردهای جهانی پیرامون آبزرویشن و بازخورد نیز در جهت ارتقا کیفی در آکادمی پلاس جاری باشد.